آیا مشمولان غایب می توانند کسری خدمت دریافت کنند؟

آیا مشمولان غایب می توانند کسری خدمت دریافت کنند؟ : مشمولان عزیز همیشه همراه ما در این مقاله می خواهیم در مورد اینکه آیا مشمولان غایب می توانند کسری خدمت دریافت کنند؟ مطالبی را در اختیارتان قرار دهیم. مطابق قوانین موجود در ارتباط با سربازی و خدمت وظیفه عمومی، غیبت مانع استفاده از کسری خدمت بسیج نیست، اما همکاری با بسیج در زمان غیبت قابل محاسبه نخواهد بود.برای اطلاع از جزئیات بیشتر در این خصوص مقاله ما را دنبال کنید.شما عزیزی که به دنبال کسب اطلاعات در این مورد هستند می توانند با مطالعه مقاله ما پاسخ سوالات خود را دریافت کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق تماس با شماره های زیر با سامانه صدای مشاور تماس بگیرید .

 

,,,,,,,,,

 "سامانه مشاوره تلفنی صدای مشاور "

برای تماس از کل کشور کافیست با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد، با شماره 9099071611

تماس از 8صبح تا 12شب

حتی ایام تعطیل

,,,,,,,,,


آیا مشمولان غایب می توانند کسری خدمت دریافت کنند؟

طابق قوانین موجود در ارتباط با سربازی و خدمت وظیفه عمومی، غیبت مانع استفاده از کسری خدمت بسیج نیست، اما همکاری با بسیج در زمان غیبت قابل محاسبه نخواهد بود.گفتنی است؛ مشمولان وظیفه‌ای که قبل از ورود به غیبت با بسیج همکاری داشته‌اند، برای مدت عضویت آنان کسرخدمت محاسبه می‌شود. اما برای آن دسته از افراد که در زمان غیبت عضو بسیج بوده‌اند، کسرخدمت محاسبه نخواهد شد.برای اطلاع از جزئیات بیشتر در این خصوص مقاله ما را دنبال کنید.شما عزیزی که به دنبال کسب اطلاعات در این مورد هستند می توانند با مطالعه مقاله ما پاسخ سوالات خود را دریافت کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق تماس با شماره های زیر با سامانه صدای مشاور تماس بگیرید . 

مشمولان غایب چگونه می توانند از کسری خدمت ایثارگری استفاده کنند ؟

استفاده از کسری خدمت یکی از انواع روش هایی است که می توان به کمک آن، دوران سربازی را کوتاه تر نمود تا این دوران برای سرباز راحت تر سپری گردد.کسری خدمت ایثارگری یکی از انواع کسری خدمت می باشد که به فرزندان خانواده های ایثارگران اعطا می شود.حال یکی از سوالاتی که در این خصوص مطرح می شود آن است که آیا با وجود غیبت سربازی نیز می توان از مزایای کسر خدمت فرزندان ایثارگران استفاده نمود؟[ يکشنبه 1 تير 1399 ] 15:47 ] [ نظام ]

[ ]

آیا مشمولان غایب می توانند کسری خدمت دریافت کنند؟ 99 1400

آیا مشمولان غایب می توانند کسری خدمت دریافت کنند؟ : مشمولان عزیز همیشه همراه ما در این مقاله می خواهیم در مورد اینکه آیا مشمولان غایب می توانند کسری خدمت دریافت کنند؟ مطالبی را در اختیارتان قرار دهیم. مطابق قوانین موجود در ارتباط با سربازی و خدمت وظیفه عمومی، غیبت مانع استفاده از کسری خدمت بسیج نیست، اما همکاری با بسیج در زمان غیبت قابل محاسبه نخواهد بود.برای اطلاع از جزئیات بیشتر در این خصوص مقاله ما را دنبال کنید.شما عزیزی که به دنبال کسب اطلاعات در این مورد هستند می توانند با مطالعه مقاله ما پاسخ سوالات خود را دریافت کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق تماس با شماره های زیر با سامانه صدای مشاور تماس بگیرید .

 

,,,,,,,,,

 "سامانه مشاوره تلفنی صدای مشاور "

برای تماس از کل کشور کافیست با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد، با شماره 9099071611

تماس از 8صبح تا 12شب

حتی ایام تعطیل

,,,,,,,,,


آیا مشمولان غایب می توانند کسری خدمت دریافت کنند؟

طابق قوانین موجود در ارتباط با سربازی و خدمت وظیفه عمومی، غیبت مانع استفاده از کسری خدمت بسیج نیست، اما همکاری با بسیج در زمان غیبت قابل محاسبه نخواهد بود.گفتنی است؛ مشمولان وظیفه‌ای که قبل از ورود به غیبت با بسیج همکاری داشته‌اند، برای مدت عضویت آنان کسرخدمت محاسبه می‌شود. اما برای آن دسته از افراد که در زمان غیبت عضو بسیج بوده‌اند، کسرخدمت محاسبه نخواهد شد.برای اطلاع از جزئیات بیشتر در این خصوص مقاله ما را دنبال کنید.شما عزیزی که به دنبال کسب اطلاعات در این مورد هستند می توانند با مطالعه مقاله ما پاسخ سوالات خود را دریافت کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق تماس با شماره های زیر با سامانه صدای مشاور تماس بگیرید . 

مشمولان غایب چگونه می توانند از کسری خدمت ایثارگری استفاده کنند ؟

استفاده از کسری خدمت یکی از انواع روش هایی است که می توان به کمک آن، دوران سربازی را کوتاه تر نمود تا این دوران برای سرباز راحت تر سپری گردد.کسری خدمت ایثارگری یکی از انواع کسری خدمت می باشد که به فرزندان خانواده های ایثارگران اعطا می شود.حال یکی از سوالاتی که در این خصوص مطرح می شود آن است که آیا با وجود غیبت سربازی نیز می توان از مزایای کسر خدمت فرزندان ایثارگران استفاده نمود؟[ يکشنبه 1 تير 1399 ] 15:45 ] [ نظام ]

[ ]

آیا مشمولان غایب می توانند کسری خدمت دریافت کنند؟ 99

آیا مشمولان غایب می توانند کسری خدمت دریافت کنند؟ : مشمولان عزیز همیشه همراه ما در این مقاله می خواهیم در مورد اینکه آیا مشمولان غایب می توانند کسری خدمت دریافت کنند؟ مطالبی را در اختیارتان قرار دهیم. مطابق قوانین موجود در ارتباط با سربازی و خدمت وظیفه عمومی، غیبت مانع استفاده از کسری خدمت بسیج نیست، اما همکاری با بسیج در زمان غیبت قابل محاسبه نخواهد بود.برای اطلاع از جزئیات بیشتر در این خصوص مقاله ما را دنبال کنید.شما عزیزی که به دنبال کسب اطلاعات در این مورد هستند می توانند با مطالعه مقاله ما پاسخ سوالات خود را دریافت کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق تماس با شماره های زیر با سامانه صدای مشاور تماس بگیرید .

 

,,,,,,,,,

 "سامانه مشاوره تلفنی صدای مشاور "

برای تماس از کل کشور کافیست با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد، با شماره 9099071611

تماس از 8صبح تا 12شب

حتی ایام تعطیل

,,,,,,,,,


آیا مشمولان غایب می توانند کسری خدمت دریافت کنند؟

طابق قوانین موجود در ارتباط با سربازی و خدمت وظیفه عمومی، غیبت مانع استفاده از کسری خدمت بسیج نیست، اما همکاری با بسیج در زمان غیبت قابل محاسبه نخواهد بود.گفتنی است؛ مشمولان وظیفه‌ای که قبل از ورود به غیبت با بسیج همکاری داشته‌اند، برای مدت عضویت آنان کسرخدمت محاسبه می‌شود. اما برای آن دسته از افراد که در زمان غیبت عضو بسیج بوده‌اند، کسرخدمت محاسبه نخواهد شد.برای اطلاع از جزئیات بیشتر در این خصوص مقاله ما را دنبال کنید.شما عزیزی که به دنبال کسب اطلاعات در این مورد هستند می توانند با مطالعه مقاله ما پاسخ سوالات خود را دریافت کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق تماس با شماره های زیر با سامانه صدای مشاور تماس بگیرید . 

مشمولان غایب چگونه می توانند از کسری خدمت ایثارگری استفاده کنند ؟

استفاده از کسری خدمت یکی از انواع روش هایی است که می توان به کمک آن، دوران سربازی را کوتاه تر نمود تا این دوران برای سرباز راحت تر سپری گردد.کسری خدمت ایثارگری یکی از انواع کسری خدمت می باشد که به فرزندان خانواده های ایثارگران اعطا می شود.حال یکی از سوالاتی که در این خصوص مطرح می شود آن است که آیا با وجود غیبت سربازی نیز می توان از مزایای کسر خدمت فرزندان ایثارگران استفاده نمود؟[ يکشنبه 1 تير 1399 ] 15:43 ] [ نظام ]

[ ]

آیا مشمولان غایب می توانند کسری خدمت دریافت کنند؟

آیا مشمولان غایب می توانند کسری خدمت دریافت کنند؟ : مشمولان عزیز همیشه همراه ما در این مقاله می خواهیم در مورد اینکه آیا مشمولان غایب می توانند کسری خدمت دریافت کنند؟ مطالبی را در اختیارتان قرار دهیم. مطابق قوانین موجود در ارتباط با سربازی و خدمت وظیفه عمومی، غیبت مانع استفاده از کسری خدمت بسیج نیست، اما همکاری با بسیج در زمان غیبت قابل محاسبه نخواهد بود.برای اطلاع از جزئیات بیشتر در این خصوص مقاله ما را دنبال کنید.شما عزیزی که به دنبال کسب اطلاعات در این مورد هستند می توانند با مطالعه مقاله ما پاسخ سوالات خود را دریافت کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق تماس با شماره های زیر با سامانه صدای مشاور تماس بگیرید .

 

,,,,,,,,,

 "سامانه مشاوره تلفنی صدای مشاور "

برای تماس از کل کشور کافیست با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد، با شماره 9099071611

تماس از 8صبح تا 12شب

حتی ایام تعطیل

,,,,,,,,,


آیا مشمولان غایب می توانند کسری خدمت دریافت کنند؟

طابق قوانین موجود در ارتباط با سربازی و خدمت وظیفه عمومی، غیبت مانع استفاده از کسری خدمت بسیج نیست، اما همکاری با بسیج در زمان غیبت قابل محاسبه نخواهد بود.گفتنی است؛ مشمولان وظیفه‌ای که قبل از ورود به غیبت با بسیج همکاری داشته‌اند، برای مدت عضویت آنان کسرخدمت محاسبه می‌شود. اما برای آن دسته از افراد که در زمان غیبت عضو بسیج بوده‌اند، کسرخدمت محاسبه نخواهد شد.برای اطلاع از جزئیات بیشتر در این خصوص مقاله ما را دنبال کنید.شما عزیزی که به دنبال کسب اطلاعات در این مورد هستند می توانند با مطالعه مقاله ما پاسخ سوالات خود را دریافت کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق تماس با شماره های زیر با سامانه صدای مشاور تماس بگیرید . 

مشمولان غایب چگونه می توانند از کسری خدمت ایثارگری استفاده کنند ؟

استفاده از کسری خدمت یکی از انواع روش هایی است که می توان به کمک آن، دوران سربازی را کوتاه تر نمود تا این دوران برای سرباز راحت تر سپری گردد.کسری خدمت ایثارگری یکی از انواع کسری خدمت می باشد که به فرزندان خانواده های ایثارگران اعطا می شود.حال یکی از سوالاتی که در این خصوص مطرح می شود آن است که آیا با وجود غیبت سربازی نیز می توان از مزایای کسر خدمت فرزندان ایثارگران استفاده نمود؟[ يکشنبه 1 تير 1399 ] 15:42 ] [ نظام ]

[ ]

آیا مشمولان غایب می توانند کسری خدمت دریافت کنند؟

آیا مشمولان غایب می توانند کسری خدمت دریافت کنند؟ : مشمولان عزیز همیشه همراه ما در این مقاله می خواهیم در مورد اینکه آیا مشمولان غایب می توانند کسری خدمت دریافت کنند؟ مطالبی را در اختیارتان قرار دهیم. مطابق قوانین موجود در ارتباط با سربازی و خدمت وظیفه عمومی، غیبت مانع استفاده از کسری خدمت بسیج نیست، اما همکاری با بسیج در زمان غیبت قابل محاسبه نخواهد بود.برای اطلاع از جزئیات بیشتر در این خصوص مقاله ما را دنبال کنید.شما عزیزی که به دنبال کسب اطلاعات در این مورد هستند می توانند با مطالعه مقاله ما پاسخ سوالات خود را دریافت کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق تماس با شماره های زیر با سامانه صدای مشاور تماس بگیرید .

 

,,,,,,,,,

 "سامانه مشاوره تلفنی صدای مشاور "

برای تماس از کل کشور کافیست با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد، با شماره 9099071611

تماس از 8صبح تا 12شب

حتی ایام تعطیل

,,,,,,,,,


آیا مشمولان غایب می توانند کسری خدمت دریافت کنند؟

طابق قوانین موجود در ارتباط با سربازی و خدمت وظیفه عمومی، غیبت مانع استفاده از کسری خدمت بسیج نیست، اما همکاری با بسیج در زمان غیبت قابل محاسبه نخواهد بود.گفتنی است؛ مشمولان وظیفه‌ای که قبل از ورود به غیبت با بسیج همکاری داشته‌اند، برای مدت عضویت آنان کسرخدمت محاسبه می‌شود. اما برای آن دسته از افراد که در زمان غیبت عضو بسیج بوده‌اند، کسرخدمت محاسبه نخواهد شد.برای اطلاع از جزئیات بیشتر در این خصوص مقاله ما را دنبال کنید.شما عزیزی که به دنبال کسب اطلاعات در این مورد هستند می توانند با مطالعه مقاله ما پاسخ سوالات خود را دریافت کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق تماس با شماره های زیر با سامانه صدای مشاور تماس بگیرید . 

مشمولان غایب چگونه می توانند از کسری خدمت ایثارگری استفاده کنند ؟

استفاده از کسری خدمت یکی از انواع روش هایی است که می توان به کمک آن، دوران سربازی را کوتاه تر نمود تا این دوران برای سرباز راحت تر سپری گردد.کسری خدمت ایثارگری یکی از انواع کسری خدمت می باشد که به فرزندان خانواده های ایثارگران اعطا می شود.حال یکی از سوالاتی که در این خصوص مطرح می شود آن است که آیا با وجود غیبت سربازی نیز می توان از مزایای کسر خدمت فرزندان ایثارگران استفاده نمود؟[ يکشنبه 1 تير 1399 ] 15:40 ] [ نظام ]

[ ]

آیا اضافه خدمت سربازی بخشیده شد؟

آیا اضافه خدمت سربازی بخشیده می شود؟  : مشمولان عزیز همیشه همراه سایت نظام وظیفه ما در این مقاله می خواهیم در مورد اینکه آیا اضافه خدمت سربازی بخشیده می شود؟ مطالبی را در اختیارتان قرار دهیم.  رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی، ضوابط و مقررات بخشش اضافه خدمت کارکنان وظیفه حین خدمت را تشریح کرد.برای اطلاع از جزئیات بیشتر در این خصوص مقاله ما را دنبال کنید.شما عزیزی که به دنبال کسب اطلاعات در این مورد هستند می توانند با مطالعه مقاله ما پاسخ سوالات خود را دریافت کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق تماس با شماره های زیر با سامانه صدای مشاور تماس بگیرید .

 

,,,,,,,,,

 "سامانه مشاوره تلفنی صدای مشاور "

برای تماس از کل کشور کافیست با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد، با شماره 9099071611

تماس از 8صبح تا 12شب

حتی ایام تعطیل

,,,,,,,,,


آیا اضافه خدمت سربازی بخشیده می شود؟

آیا اضافه خدمت سربازی بخشیده می شود؟  : سردار تقی مهری رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا در تشریح خبر فوق اظهار داشت: برابر ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح، بخشش اضافه خدمت غیبت سربازی، تنها شامل مشمولانی می شود که به خدمت سربازی اعزام شوند.وی در مورد ضوابط بخشش اضافه خدمت غیبت سربازی عنوان کرد: در صورتی که در سوابق خدمتی کارکنان وظیفه، حسن خلق، جدیت در وظایف محوله، ابراز شجاعت و فداکاری و ... از سوی فرماندهان تایید شود، تمام یا بخشی از اضافه خدمت سنواتی آنان برابر ضوابط مورد بخشش قرار می گیرد.با مطالعه مقاله ما پاسخ سوالات خود را دریافت کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق تماس با شماره های زیر با سامانه صدای مشاور تماس بگیرید .
رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا با اشاره به اینکه ابلاغیه ضوابط و مصادیق بخشش اضافه خدمت سنواتی کارکنان وظیفه از سوی ستاد کل نیروهای مسلح به کلیه یگان های خدمتی ابلاغ شده است، افزود: اضافه خدمت سربازان حین خدمت در مواردی مانند سرباز نمونه و موفقیت در ثبت ابتکار منجر به تولید محصول و یا مقاله علمی معتبر، حفظ حداقل یک جزء قرآن کریم، گذراندن دوره های تخصصی مورد نیاز یگان نیروهای مسلح و ... در صورت تایید فرماندهان بخشیده می شود.سردار مهری خاطرنشان کرد: سربازان برای بهره مندی از این تسهیلات می بایست به نیروی انسانی یگان خدمتی خود مراجعه کنند.[ يکشنبه 1 تير 1399 ] 15:24 ] [ نظام ]

[ ]

آیا اضافه خدمت سربازی بخشیده می شود؟

آیا اضافه خدمت سربازی بخشیده می شود؟  : مشمولان عزیز همیشه همراه سایت نظام وظیفه ما در این مقاله می خواهیم در مورد اینکه آیا اضافه خدمت سربازی بخشیده می شود؟ مطالبی را در اختیارتان قرار دهیم.  رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی، ضوابط و مقررات بخشش اضافه خدمت کارکنان وظیفه حین خدمت را تشریح کرد.برای اطلاع از جزئیات بیشتر در این خصوص مقاله ما را دنبال کنید.شما عزیزی که به دنبال کسب اطلاعات در این مورد هستند می توانند با مطالعه مقاله ما پاسخ سوالات خود را دریافت کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق تماس با شماره های زیر با سامانه صدای مشاور تماس بگیرید .

 

,,,,,,,,,

 "سامانه مشاوره تلفنی صدای مشاور "

برای تماس از کل کشور کافیست با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد، با شماره 9099071611

تماس از 8صبح تا 12شب

حتی ایام تعطیل

,,,,,,,,,


آیا اضافه خدمت سربازی بخشیده می شود؟

آیا اضافه خدمت سربازی بخشیده می شود؟  : سردار تقی مهری رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا در تشریح خبر فوق اظهار داشت: برابر ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح، بخشش اضافه خدمت غیبت سربازی، تنها شامل مشمولانی می شود که به خدمت سربازی اعزام شوند.وی در مورد ضوابط بخشش اضافه خدمت غیبت سربازی عنوان کرد: در صورتی که در سوابق خدمتی کارکنان وظیفه، حسن خلق، جدیت در وظایف محوله، ابراز شجاعت و فداکاری و ... از سوی فرماندهان تایید شود، تمام یا بخشی از اضافه خدمت سنواتی آنان برابر ضوابط مورد بخشش قرار می گیرد.با مطالعه مقاله ما پاسخ سوالات خود را دریافت کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق تماس با شماره های زیر با سامانه صدای مشاور تماس بگیرید .
رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا با اشاره به اینکه ابلاغیه ضوابط و مصادیق بخشش اضافه خدمت سنواتی کارکنان وظیفه از سوی ستاد کل نیروهای مسلح به کلیه یگان های خدمتی ابلاغ شده است، افزود: اضافه خدمت سربازان حین خدمت در مواردی مانند سرباز نمونه و موفقیت در ثبت ابتکار منجر به تولید محصول و یا مقاله علمی معتبر، حفظ حداقل یک جزء قرآن کریم، گذراندن دوره های تخصصی مورد نیاز یگان نیروهای مسلح و ... در صورت تایید فرماندهان بخشیده می شود.سردار مهری خاطرنشان کرد: سربازان برای بهره مندی از این تسهیلات می بایست به نیروی انسانی یگان خدمتی خود مراجعه کنند.[ يکشنبه 1 تير 1399 ] 15:23 ] [ نظام ]

[ ]

تمدید یک ساله و رایگان گذرنامه‌های شهروندان ایرانی خارج از کشور 99

تمدید یک ساله و رایگان گذرنامه‌های شهروندان ایرانی خارج از کشور :دوستان عزیز ما می خواهیم در این مقاله در مورد تمدید یک ساله و رایگان گذرنامه‌های شهروندان ایرانی خارج از کشور مطالبی را برایتان عنوان کنیم. وزارت امور خارجه از تمدید یکساله و رایگان گذرنامه‌های شهروندان ایرانی خارج از کشور‎ خبر داد.برای اطلاع از جزئیات بیشتر در این خصوص مقاله ما را دنبال کنید.شما عزیزی که به دنبال کسب اطلاعات در این مورد هستند می توانند با مطالعه مقاله ما پاسخ سوالات خود را دریافت کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق تماس با شماره های زیر با سامانه صدای مشاور تماس بگیرید .

 

,,,,,,,,,

 "سامانه مشاوره تلفنی صدای مشاور "

برای تماس از کل کشور کافیست با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد، با شماره 9099071611

تماس از 8صبح تا 12شب

حتی ایام تعطیل

,,,,,,,,,


تمدید یک ساله و رایگان گذرنامه‌های شهروندان ایرانی خارج از کشور

وزارت امور خارجه کشورمان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:«در پی محدودیت‌های ایجاد شده بعد از شیوع کرونا در سراسر جهان و ایجاد مشکل در ارسال پست سیاسی به برخی از کشورها بدلیل توقف غالب پروازهای بین‌المللی، صدور گذرنامه جدید برای شهروندان ایرانی در برخی از کشورها، با مشکلاتی مواجه شد.شما عزیزی که به دنبال کسب اطلاعات در این مورد هستند می توانند با مطالعه مقاله ما پاسخ سوالات خود را دریافت کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق تماس با شماره های زیر با سامانه صدای مشاور تماس بگیرید .
از این رو وزارت امور خارجه، موضوع را در ستاد گذرنامه کشور طرح کرد و مقرر شد گذرنامه‌های عادی آن دسته از شهروندان ایرانی که در حال حاضر در خارج از کشور به سر می‌برند (اعم از مقیم و غیر مقیم) و در شرایط متأثر از شیوع بیماری کووید 19 امکان بازگشت به کشور را ندارند و یا به دلیل کم بودن اعتبار باقیمانده گذرنامه اشان با مشکلات اقامتی مواجه شده‌اند، از تاریخ ارائه درخواست برای مدت یکسال تا تاریخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ توسط نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور به صورت رایگان تمدید شود.روشن است که ارایه این تسهیلات تنها مختص کشورهایی است که ارسال پست سیاسی به آنها امکان‌پذیر نیست و شامل کشورهایی که از این نظر دارای شرایط عادی هستند، نمی‌شود.» برای تمدید گذرنامه  به دفاتر پلیس + 10 مراجعه کنید

محل صدور و تعویض گذرنامه، دفاتر پلیس +10 است. در این دفاتر، یک پوشه در اختیار شما قرار می گیرد که باید فرم داخل آن را پر کنید و مدارک تان را داخل آن قرار دهید. البته قرار است در دفاتر شهر تهران، این پوشه حذف و یک فرم با شناسه الکترونیکی صادر شود.
خانم ها برای گرفتن گذرنامه نیاز به اجازه نامه رسمی همسر دارند. آنها باید به دفتر خانه های اسناد رسمی بروند و یک اجازه محضری از همسرشان بگیرند، بانوان مقیم خارج احتیاجی به اجازه محضری همسر ندارند.گفته شده که تا چند وقت دیگر، این پوشه به طور کلی از فرآیند صدور با تعویض گذرنامه در سراسر کشور حذف خواهد شد. فعلاً برای تهیه پوشه می توانید به مراکز پستی مراجعه کنید و بعد از تهیه مدارک، راهی دفاتر پلیس +10 شوید. برای پیدا کردن نشانی نزدیک ترین دفتر به شما می توانید به سایت اینترنتی بروید. در بخش تماس با ما، امکان جست وجوی نزدیک ترین دفتر به شما وجود دارد.
اساساً بخش اصلی کار صدور یا تعویض گذرنامه، همین جمع وجور کردن مدارک لازم است. اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی با تأیید به ثبت احوال برای تمامی متقاضیان، جزو نخستین مدارک به حساب می آید. اگر قصد تعویض یا تمدید گذرنامه تان را دارید باید اصل آخرین گذرنامه تان را هم تحویل دهید یک قطعه عکس 6 در 4 رنگی با زمینه سفید هم باید به مدارکتان ضمیمه کنید یادتان باشد نباید بیش از 6 ماه از تاریخ انداختن این عکس گذشته باشد.در ضمن آقایان بدون کلاه، عینک، کراوات و زیورآلات و آرایش خاص مو و محاسن باید عکس بگیرند به طوری که پیشانی و گوش ها مشخص باشد همچنین رنگ لباس و زمینه عکس یکسان نباشد. خانم ها هم با حجاب کامل، بدون آرایش و زیور آلات عکس بگیرند.برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق تماس با شماره های زیر با سامانه صدای مشاور تماس بگیرید .
 منبع : تمدید یک ساله و رایگان گذرنامه‌های شهروندان ایرانی خارج از کشورنحوه گرفتن پرینت از کارت سوخت _ خرید خدمت سربازی 99 - 1400 - آیا خرید سربازی در سال ۹۹ برمی گردد - فرم استخدام در سپاه قدس- استخدام فرزند بجای پدر بازنشسته 99 -خرید خدمت سربازی با یکسال غیبت 99 - 1400-آخرین خبرها از حقوق رزمندگان معسر سال 99-استعلام سربازی با کد ملی-نحوه استعلام وضعیت نظام وظیفه با کد ملی 99 - 1400- سنوات دانشجویی چیست | جزئیات سقف سنوات دانشجویان -مدت آموزش درجه داری نیروی انتظامی - نحوه دریافت کد سخاء از طریق پیامک در سال 99 - حقوق دانشگاه افسری - میزان حقوق نیروی انتظامی بر حسب درجه 99 - نحوه مشاهده درصد جانبازی با کد ملی 99 - لیست پادگان های نیروی زمینی ارتش - مدت زمان انتظار برای دریافت وام ازدواج - چرا در ایران سپهبدی و ارتشبد نداریم - استخدام اطلاعات سپاه -مشاهده سوابق بیمه خدمت سربازی -مدارک لازم برای خرید بیمه سربازی - چگونه بفهمیم کارت پایان خدمت صادر شده -پیگیری کارت پایان خدمت با کد ملی - استعلام آنلاین کارت پایان خدمت- مشاوره نظام وظیفه -بهترین مشاوره سربازی -با تجربه ترین مشاوره نظام وظیفه- مشاوره نظام وظیفه تهران


[ بازدید : 1 ]

[ يکشنبه 1 تير 1399 ] 15:19 ] [ نظام ]

[ ]

تمدید یک ساله و رایگان گذرنامه‌های شهروندان ایرانی خارج از کشور

تمدید یک ساله و رایگان گذرنامه‌های شهروندان ایرانی خارج از کشور :دوستان عزیز ما می خواهیم در این مقاله در مورد تمدید یک ساله و رایگان گذرنامه‌های شهروندان ایرانی خارج از کشور مطالبی را برایتان عنوان کنیم. وزارت امور خارجه از تمدید یکساله و رایگان گذرنامه‌های شهروندان ایرانی خارج از کشور‎ خبر داد.برای اطلاع از جزئیات بیشتر در این خصوص مقاله ما را دنبال کنید.شما عزیزی که به دنبال کسب اطلاعات در این مورد هستند می توانند با مطالعه مقاله ما پاسخ سوالات خود را دریافت کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق تماس با شماره های زیر با سامانه صدای مشاور تماس بگیرید .

 

,,,,,,,,,

 "سامانه مشاوره تلفنی صدای مشاور "

برای تماس از کل کشور کافیست با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد، با شماره 9099071611

تماس از 8صبح تا 12شب

حتی ایام تعطیل

,,,,,,,,,


تمدید یک ساله و رایگان گذرنامه‌های شهروندان ایرانی خارج از کشور

وزارت امور خارجه کشورمان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:«در پی محدودیت‌های ایجاد شده بعد از شیوع کرونا در سراسر جهان و ایجاد مشکل در ارسال پست سیاسی به برخی از کشورها بدلیل توقف غالب پروازهای بین‌المللی، صدور گذرنامه جدید برای شهروندان ایرانی در برخی از کشورها، با مشکلاتی مواجه شد.شما عزیزی که به دنبال کسب اطلاعات در این مورد هستند می توانند با مطالعه مقاله ما پاسخ سوالات خود را دریافت کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق تماس با شماره های زیر با سامانه صدای مشاور تماس بگیرید .
از این رو وزارت امور خارجه، موضوع را در ستاد گذرنامه کشور طرح کرد و مقرر شد گذرنامه‌های عادی آن دسته از شهروندان ایرانی که در حال حاضر در خارج از کشور به سر می‌برند (اعم از مقیم و غیر مقیم) و در شرایط متأثر از شیوع بیماری کووید 19 امکان بازگشت به کشور را ندارند و یا به دلیل کم بودن اعتبار باقیمانده گذرنامه اشان با مشکلات اقامتی مواجه شده‌اند، از تاریخ ارائه درخواست برای مدت یکسال تا تاریخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ توسط نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور به صورت رایگان تمدید شود.روشن است که ارایه این تسهیلات تنها مختص کشورهایی است که ارسال پست سیاسی به آنها امکان‌پذیر نیست و شامل کشورهایی که از این نظر دارای شرایط عادی هستند، نمی‌شود.» برای تمدید گذرنامه  به دفاتر پلیس + 10 مراجعه کنید

محل صدور و تعویض گذرنامه، دفاتر پلیس +10 است. در این دفاتر، یک پوشه در اختیار شما قرار می گیرد که باید فرم داخل آن را پر کنید و مدارک تان را داخل آن قرار دهید. البته قرار است در دفاتر شهر تهران، این پوشه حذف و یک فرم با شناسه الکترونیکی صادر شود.
خانم ها برای گرفتن گذرنامه نیاز به اجازه نامه رسمی همسر دارند. آنها باید به دفتر خانه های اسناد رسمی بروند و یک اجازه محضری از همسرشان بگیرند، بانوان مقیم خارج احتیاجی به اجازه محضری همسر ندارند.گفته شده که تا چند وقت دیگر، این پوشه به طور کلی از فرآیند صدور با تعویض گذرنامه در سراسر کشور حذف خواهد شد. فعلاً برای تهیه پوشه می توانید به مراکز پستی مراجعه کنید و بعد از تهیه مدارک، راهی دفاتر پلیس +10 شوید. برای پیدا کردن نشانی نزدیک ترین دفتر به شما می توانید به سایت اینترنتی بروید. در بخش تماس با ما، امکان جست وجوی نزدیک ترین دفتر به شما وجود دارد.
اساساً بخش اصلی کار صدور یا تعویض گذرنامه، همین جمع وجور کردن مدارک لازم است. اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی با تأیید به ثبت احوال برای تمامی متقاضیان، جزو نخستین مدارک به حساب می آید. اگر قصد تعویض یا تمدید گذرنامه تان را دارید باید اصل آخرین گذرنامه تان را هم تحویل دهید یک قطعه عکس 6 در 4 رنگی با زمینه سفید هم باید به مدارکتان ضمیمه کنید یادتان باشد نباید بیش از 6 ماه از تاریخ انداختن این عکس گذشته باشد.در ضمن آقایان بدون کلاه، عینک، کراوات و زیورآلات و آرایش خاص مو و محاسن باید عکس بگیرند به طوری که پیشانی و گوش ها مشخص باشد همچنین رنگ لباس و زمینه عکس یکسان نباشد. خانم ها هم با حجاب کامل، بدون آرایش و زیور آلات عکس بگیرند.برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق تماس با شماره های زیر با سامانه صدای مشاور تماس بگیرید .
 منبع : تمدید یک ساله و رایگان گذرنامه‌های شهروندان ایرانی خارج از کشورنحوه گرفتن پرینت از کارت سوخت _ خرید خدمت سربازی 99 - 1400 - آیا خرید سربازی در سال ۹۹ برمی گردد - فرم استخدام در سپاه قدس- استخدام فرزند بجای پدر بازنشسته 99 -خرید خدمت سربازی با یکسال غیبت 99 - 1400-آخرین خبرها از حقوق رزمندگان معسر سال 99-استعلام سربازی با کد ملی-نحوه استعلام وضعیت نظام وظیفه با کد ملی 99 - 1400- سنوات دانشجویی چیست | جزئیات سقف سنوات دانشجویان -مدت آموزش درجه داری نیروی انتظامی - نحوه دریافت کد سخاء از طریق پیامک در سال 99 - حقوق دانشگاه افسری - میزان حقوق نیروی انتظامی بر حسب درجه 99 - نحوه مشاهده درصد جانبازی با کد ملی 99 - لیست پادگان های نیروی زمینی ارتش - مدت زمان انتظار برای دریافت وام ازدواج - چرا در ایران سپهبدی و ارتشبد نداریم - استخدام اطلاعات سپاه -مشاهده سوابق بیمه خدمت سربازی -مدارک لازم برای خرید بیمه سربازی - چگونه بفهمیم کارت پایان خدمت صادر شده -پیگیری کارت پایان خدمت با کد ملی - استعلام آنلاین کارت پایان خدمت- مشاوره نظام وظیفه -بهترین مشاوره سربازی -با تجربه ترین مشاوره نظام وظیفه- مشاوره نظام وظیفه تهران


[ بازدید : 1 ]

[ يکشنبه 1 تير 1399 ] 15:18 ] [ نظام ]

[ ]

آغاز پيش ثبت نام كلاس هفتم در مدارس شاهد 99

آغاز پيش ثبت نام كلاس هفتم در مدارس شاهد : دوستان عزیز همیشه همراه موضوع مورد بحث ما در این مقاله در مورد آغاز پيش ثبت نام كلاس هفتم در مدارس شاهد می باشد.طبق برنامه زمان‌بندی ثبت‌نام دانش آموزان در مدارس شاهد، پیش ثبت‌نام کلاس هفتمی‌ها از فردا، یکشنبه، اول تیرماه شروع می‌شود و تا چهاردهم همین ماه ادامه خواهد داشت. برای اطلاع از جزئیات بیشتر در این خصوص مقاله ما را دنبال کنید.شما عزیزی که به دنبال کسب اطلاعات در این مورد هستند می توانند با مطالعه مقاله ما پاسخ سوالات خود را دریافت کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق تماس با شماره های زیر با سامانه صدای مشاور تماس بگیرید .

 

,,,,,,,,,

 "سامانه مشاوره تلفنی صدای مشاور "

برای تماس از کل کشور کافیست با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد، با شماره 9099071611

تماس از 8صبح تا 12شب

حتی ایام تعطیل

,,,,,,,,,


آغاز پيش ثبت نام كلاس هفتم در مدارس شاهد

طبق برنامه زمان‌بندی ثبت‌نام دانش آموزان در مدارس شاهد، پیش ثبت‌نام کلاس هفتمی‌ها از فردا، یکشنبه، اول تیرماه شروع می‌شود و تا چهاردهم همین ماه ادامه خواهد داشت.خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران و سایر افراد متقاضی ثبت نام در مدارس شاهد می‌توانند از طریق سامانه "سجا"  طبق برنامه زمابندی اعلام شده برای ثبت نام اقدام کنند.بر این اساس، مهلت ثبت نام ورودی مدارس شاهد در پایه اول ابتدایی از یکم خرداد آغاز می‌شود و تا ۱۷ همین ماه ادامه دارد. همچنین ثبت نام دانش آموزان پایه هفتم از یکم تا ۱۴ تیر و پایه دهم از پنجم تا ۲۱ تیر خواهد بودبه گفته مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش، با توجه به تسهیلاتی که در جهت رفاه حال خانواده‌ها در امر ثبت نام فرزندان از سوی اداره کل شاهد در سال های اخیر به ویژه با توجه به شیوع ویروس کرونا در نظر گرفته شده؛ خانواده‌ها می توانند با ورود به سامانه سجا نسبت به پیش ثبت نام فرزندان خود در پایه‌های اول ابتدایی، پایه هفتم و دهم، اقدام کنند. با مطالعه مقاله ما پاسخ سوالات خود را دریافت کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق تماس با شماره های زیر با سامانه صدای مشاور تماس بگیرید .ارائه مدارک و تکمیل مراحل ثبت نام به مدرسه

بدیهی است پس از اتمام مهلت مقرر دانش‌آموزانی که امتیاز لازم را کسب کرده‌اند با اطلاع رسانی که از طریق مدرسه صورت خواهد گرفت برای ارائه مدارک و تکمیل مراحل ثبت نام به مدرسه مراجعه خواهند کرد.امیدواریم مدیران و همچنین خانواده‌های گرامی با رعایت حداکثری موارد بهداشتی جهت پیشگیری از گسترش بیماری کرونا بتوانند در کمال آرامش ثبت نام دانش آموزان را طبق روال سال‌های گذشته در زمان‌های مقرر به انجام برسانند.کمک سرانه مشارکت دانش آموزان غیر شاهد در دوره ابتدایی حداقل ۴۵۰ و حداکثر ۸۵۰ هزار تومان، در دوره متوسطه اول حداقل ۵۳۰ و حداکثر یک میلیون تومان و در دوره متوسطه دوم حداقل ۶۴۰ و حداکثر یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.
 کمک سرانه مشارکت دانش آموزان شاهد نیز به این ترتیب است: وجوه حاصل از ارائه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه دانش آموزان شاهد (فرزند شهید و جانباز ۷۰ درصد و بالاتر) مطابق با ارقام مندرج در جدول ذیل، از محل اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران تأمین و پرداخت می‌شود. بر این اساس کمک سرانه دوره ابتدایی ۴۵۰ هزار تومان، متوسطه اول ۵۲۰ هزار تومان و متوسطه دوم ۶۵۰ هزار تومان است.
وجوه فوق برنامه فرزندان آزادگان و جانبازان ۵۰ تا ۶۹ درصد معادل ۷۵ درصد ارقام تعیین شده برای دانش‌آموزان شاهد، توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران  و مابقی آن به عنوان سهم مشارکت توسط اولیای آنها پرداخت می‌شود. با مطالعه مقاله ما پاسخ سوالات خود را دریافت کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق تماس با شماره های زیر با سامانه صدای مشاور تماس بگیرید .
منبع : آغاز پيش ثبت نام كلاس هفتم در مدارس شاهدنحوه گرفتن پرینت از کارت سوخت _ خرید خدمت سربازی 99 - 1400 - آیا خرید سربازی در سال ۹۹ برمی گردد - فرم استخدام در سپاه قدس- استخدام فرزند بجای پدر بازنشسته 99 -خرید خدمت سربازی با یکسال غیبت 99 - 1400-آخرین خبرها از حقوق رزمندگان معسر سال 99-استعلام سربازی با کد ملی-نحوه استعلام وضعیت نظام وظیفه با کد ملی 99 - 1400- سنوات دانشجویی چیست | جزئیات سقف سنوات دانشجویان -مدت آموزش درجه داری نیروی انتظامی - نحوه دریافت کد سخاء از طریق پیامک در سال 99 - حقوق دانشگاه افسری - میزان حقوق نیروی انتظامی بر حسب درجه 99 - نحوه مشاهده درصد جانبازی با کد ملی 99 - لیست پادگان های نیروی زمینی ارتش - مدت زمان انتظار برای دریافت وام ازدواج - چرا در ایران سپهبدی و ارتشبد نداریم - استخدام اطلاعات سپاه -مشاهده سوابق بیمه خدمت سربازی -مدارک لازم برای خرید بیمه سربازی - چگونه بفهمیم کارت پایان خدمت صادر شده -پیگیری کارت پایان خدمت با کد ملی - استعلام آنلاین کارت پایان خدمت- مشاوره نظام وظیفه -بهترین مشاوره سربازی -با تجربه ترین مشاوره نظام وظیفه- مشاوره نظام وظیفه تهران


[ بازدید : 3 ]

[ يکشنبه 1 تير 1399 ] 15:14 ] [ نظام ]

[ ]

ساخت وبلاگ
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]